Hyoho Niten Ichi Ryu Kenjutsu

Miyamoto Musashi: fondatore della scuola Hyoho Niten Ichi Ryu

 

Miyamoto Musashi

Terao Kyumanosuke Nobuyuki

Terao Goemon Katsuyuki

Yoshida Josetsu Masahiro

Santo Hikozaemon Kyohide

Santo Hanbe Kiyoaki

Santo Shinjuro Kiyotake

Aoki Kikuo Hisakatsu

Kiyonaga Tadanao Masami

Imai Masayuki Nobukatsu

Iwami Toshio Harukatsu

Kajiya Takanori

 

Iwami Toshio soke (11° successore), Néouvielle, Pyrénées. Fotografia di Corine Babled. Diritti riservati.

 

Kajiya Takanori soke: 12° successore del fondatore della scuola Miyamoto Musashi.

 

Per approfondimenti: